Temes reaproveitada

[....]

[...] O [...] I

 

Lugar de conservación: Interior Igrexa de Temes. Material: Granito. Altura das letras: 3 cm. Medidas: 70x30x21 cm.

Soporte dun ara sobre o que se modelou un modillón de lóbulos medieval no seu parte superior e que tamén foi reutilizada como lintel de porta. Debido a este uso posterior repicouse a peza, perdéndose o campo epigráfico, aínda que conserva parte da triple moldura orixinal nos laterais da súa parte superior e da basa, dispostas simetricamente unha arriba e outra abaixo.

Presenta na parte superior un triplo foculus sendo o central rectangular de 13x6x1,5 e os laterais circulares de 7 cm de diámetro e 2 cm de profundidade. A existencia destes tres foculi aliñados podería expor a hipótese de que se tratase dunha dedicatoria aos Lares Viais. Con todo,  ao ser o central rectangular impide asegurar esta afirmación xa que non existen paralelos para este tipo de disposición. Constan, pola contra, outras divindades que presentan esta estrutura tripartita, aínda que, neste caso o deterioro sufrido polo campo epigráfico (26x20) impide coñecer este punto.

Foi descuberta por Caamaño Xesto en 1995 por mor da actuación arqueolóxica desenvolvida neste lugar. Estaba incrustada nunha parede do patio da casa reitoral da igrexa de Temes da cal foi extraída, atopándose actualmente exenta na nave da citada igrexa.

Incrustada no muro sur da nave áchase así mesmo outra peza repicada e moi erosionada de 58x34x18 cm que puidese conter un texto a xulgar pola  decoración que aínda posúe e que se reduce a unha dobre liña horizontal.

REF: CPE7