Castros de Carballedo

O tamaño medio dos castros deste municipio é de 6937 m2, con altitudes que oscilan entre os 336 m e os 764 m, presentando unha densidade de poboación no século I de 20,99 h/km2

Castro

Superficie

Altitude

Poboación estimada

1. Castriño de Papelle

5543

363

166

2. Castro de Quintá

3505

732

105

3. Castro de Fente

2943

665

88

4. Castro de Sta. Mariña

9956

662

299

5. Castro de Trasar de Sabugueiro

6321

717

190

6. Castro de Castelo

13363

583

401

7. Castro de Outeiro do Castro

5199

655

156

8. Castro de Freán

7786

764

234

9. Castro de Toldavia

2785

684

84

10. Castro de Morgade

4426

721

133

11. Castro de S. Cristovo

10729

606

322

12. Castro da Roda

8474

587

254

13. Castro de S. Xoán

5924

469

178

14. O Castro

8752

672

263

15. O Castro de vilar de mulleres

10965

669

329

16. O Castro de Torre

3507

544

105

17. Castro de Veascós

5222

605

157

18. O Castrelo

4667

593

140

19. Castro de Quintá

5720

680

172

20. Pena do Castro

8902

618

267

21. Castro da Touza

10988

336

330

TOTAL

145677

 

4370